Chuile Alt dár Scríobh leabhrafeabhra

An Dearbhú: “Go raibh maith agat” agus “slán”

Tá daoine ag déanamh an dearbhaithe seo le cur le “feiceálacht” na Gaeilge sa tír. Is fiú go mór é:

Is iomaí duine in Éirinn nach dtuigeann tábhacht na Gaeilge dár bhféiniúlacht, ná an áilleacht agus an mórtas cine atá inti. Is iomaí duine eile a thuigeann na nithe sin ach a chreideann an bhréag gur le mionlach beag basctha an teanga. Is amhlaidh atá toisc nach gcloiseann siad riamh í ar bhéalaibh na gnáthmhuintire sa tsráid. Le mo chion beag féin a dhéanamh chun é sin a leigheas agus chun luach ár dteanga a roinnt leis an méid is mó is féidir dár bpobal, DEARBHAÍM go n-úsáidfidh mé feasta “Go raibh maith agat/agaibh” agus “Slán” mar ghnáthnathanna in Éirinn i gcaitheamh mo shaoil gach lá.

Má tá tusa sásta an gníomh seo a dhéanamh, roinn an teachtaireacht seo (Twitter, Facebook, blag, ríomhphost nó eile) lena léiriú go bhfuil an dearbhú déanta agat.

Advertisements

Scéim Aistriúcháin an Ghúim

Póstaer Scéim Aistriúcháin deiridh

Seo póstaer nua a dearadh chun traidisiún nua Lá ‘le Bríde .i. Leabhra Feabhra a cheiliúradh. De bhrí go bhfuil dúil mhór ag leor daoine sna leabhair a d’fhoilsigh an Gúm sna 1930idí agus sna 1940idí faoina scéim aistriúcháin (http://ga.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9im_Aistri%C3%BAch%C3%A1in_an_Gh%C3%BAim) agus de bhrí gur saothair ealaíne na clúdaigh atá ar go leor de na leabhair a foilsíodh faoin scéim (http://www.gaeilge.ie/maidir-le-foras-na-gaeilge/an-gum/gum-rol-reimsi-oibre-eile/), roghnaíodh an téama ‘Scéim Aistriúcháin an Ghúim’ don dara póstaer seo. Le cúnamh Dé, beidh an póstaer seo ina chuidiú feasacht a ardú faoi roinnt de na saothair ghleoite Ghaeilge atá ligthe i ndearmad agus is ceart a chur i gcló athuair.

Lascainí Lá ‘le Bríde

Seosamh Mac Grianna

Tá siopaí agus foilsitheoirí ag tabhairt lascainí do dhaoine a cheannaíonn leabhair le bronnadh Lá ‘le Bríde:

litriocht.com – úsáid an cód LF15 le lascaine 15% a fháil go dtí tús mhí Feabhra 2015

futafata.ie – lascaine 20% i leabhair idir 19ú Eanáir agus 1ú Feabhra 2015

leabharbreac.com – lascaine 20% idir 19ú Eanáir agus 1ú Feabhra 2015

timire.ie – tá Foilseacháin Ábhair Spioradálta ag tabhairt lascaine 20% go dtí 1ú Feabhra 2015

coislife.ie – lascaine 20% go dtí 1ú Feabhra 2015

cavehill books (https://www.abebooks.com/servlet/StoreFrontDisplay?cid=54751374) – lascaine 20% i leabhair

an siopa leabhar – lascaine 15% go dtí 1ú Feabhra 2015 ach Leabhra Feabhra a lua sa siopa nó an cód “leabhra2015″ a úsáid ar an suíomh gréasáin

cló iar-chonnacht – lascaine 20% go dtí 1ú Feabhra 2015 ach an cód LeabhraFeabhra a úsáid ar cic.ie

standun.com siopa standun an Spidéal – lascaine 20% i leabhair go dtí 1ú Feabhra 2015

an ceathrú póilí i gcultúrlann Bhóthar na bhFál – lascaine 15% i leabhair go dtí 1 Feabhra 2015

Is mór againn go n-aithníonn na comhlachtaí seo luach an traidisiúin úir. Cuir ceist ar shiopa sula gceannóidh tú leabhar uathu an bhfuil lascaine le fáil le haghaidh Lá ‘le Bríde/Leabhra Feabhra. Má tá inis dúinn faoi agus cuirfear an t-eolas anseo. Agus ná dearmad an leabhar a thiomnú sula mbronnfaidh tú í!

Scríbhneoirí Éireannacha

Póstaer don scáileán

Roinnt de na scríbhneoirí is mó a shaothraigh prós agus filíocht dhúchasach na tíre san fhichiú haois. Má thugann tú leabhar ar bith ó láimh duine de na scríbhneoirí seo do chara, is cinnte gur cara buan a bheidh agat feasta! 

Is traidisiún nua do Lá ‘le Bríde atá i Leabhra Feabhra. Ní eagraíocht é agus ní fhaigheann sé urraíocht ná deontas, agus go deimhin, níl na nithe sin de dhíth air. Is le hobair dheonach ar fad a cuireadh an póstaer (agus chuile rud eile a bhaineann le Leabhra Feabhra) ar fáil. Mar sin de, buíochas le hAibhistín Ó Duibh, Dónall Foley, Seán Ó Riain agus Katie Ní Loinsigh a chuidigh ar bhealaí éagsúla leis an bpóstaer. Agus buíochas mór ó chroí leis an dearthóir agus ealaíontóir, Jack Ó Drisceoil.

Céard é Leabhra Feabhra?

Ó Ghaeil na mór-roinne a tháinig smaoineamh Leabhra Feabhra. Beidh an fhéile leabhar seo á ceiliúradh an 1 Feabhra gach bliain. Lá é le leabhair Ghaeilge a bhronnadh ar chairde nó ar ghaolta, bíodh siad i gcóngar nó i gcéin, agus le tairbhe agus taitneamh a bhaint as leabhair Ghaeilge.

Conas is féidir leatsa bheith páirteach ann?

Féile mhórchroíoch shuáilceach is ea Leabhra Feabhra agus is féidir a bheith páirteach sa traidisiún nua seo gan dua – níl le déanamh agat ach leabhar Gaeilge a cheannach agus é a bhronnadh ar dhuine an 1 Feabhra, bíodh sé ina chara leat nó ina dhuine de do mhuintir. Is féidir leat tiomnú a scríobh laistigh den leabhar freisin a chuirfidh i gcuimhne go deo don fhaighteoir gur chuimhnigh tú air nó uirthi an lá úd fadó! “Leabhra Feabhra faoi mhaise duit!” “Beannachtaí Fhéile na Leabhar ort!”

Más mian leat daoine eile a spreagadh le bheith páirteach sa traidisiún, téigh sa ghrúpa ar Facebook: Leabhra Feabhra – Tabhair leabhar mar fhéirín Lá ‘le Bríde (https://www.facebook.com/groups/leabhrafeabhra/) áit is féidir leat moltaí a iarraidh nó a thabhairt. Roinn grianghraf den leabhar a fuair nó a bhronn tú, nó roinn ar Twitter é (‪#‎leabhrafeabhra‬). Ach ná stop ansin, inis do gach duine eile cad é do bharúil den leabhar a fuair tú! Agus inis dóibh faoin suíomh gréasáin seo.

Cén fáth an 1 Feabhra?

Lá mór i dtraidisiún na nGael is ea an 1 Feabhra mar is ar an lá sin a cheiliúrtar duine de phátrúin na hÉireann, Bríd, agus lá an-tábhachtach i bhféilire na gCeilteach ab ea é freisin. Tá súil againn go mbeidh an lá seo luaite le féile thábhachtach eile na nGael amach anseo – Leabhra Feabhra!

Arb eol duit go raibh baint ag Naomh Bríd leis na leabhair freisin? Bhunaigh sí teach screaptra ina cathair, agus is ann a rinneadh Leabhar Chill Dara – leabhar dathmhaisithe a ndúirt an Normannach Giraldus Cambrensis ina thaobh go raibh sé chomh hálainn dea-shaothraithe sin gur túisce a chreidfí gur ó lámha na n-aingeal é ná ó lámh an duine. Is léir mar sin go n-oireann Lá ‘le Bríde go seoigh d’fhéile ar a dtugann daoine leabhair Ghaeilge mar fhéiríní!