Scríbhneoirí Éireannacha

Póstaer don scáileán

Roinnt de na scríbhneoirí is mó a shaothraigh prós agus filíocht dhúchasach na tíre san fhichiú haois. Má thugann tú leabhar ar bith ó láimh duine de na scríbhneoirí seo do chara, is cinnte gur cara buan a bheidh agat feasta! 

Is traidisiún nua do Lá ‘le Bríde atá i Leabhra Feabhra. Ní eagraíocht é agus ní fhaigheann sé urraíocht ná deontas, agus go deimhin, níl na nithe sin de dhíth air. Is le hobair dheonach ar fad a cuireadh an póstaer (agus chuile rud eile a bhaineann le Leabhra Feabhra) ar fáil. Mar sin de, buíochas le hAibhistín Ó Duibh, Dónall Foley, Seán Ó Riain agus Katie Ní Loinsigh a chuidigh ar bhealaí éagsúla leis an bpóstaer. Agus buíochas mór ó chroí leis an dearthóir agus ealaíontóir, Jack Ó Drisceoil.

Advertisements

Céard é Leabhra Feabhra?

Ó Ghaeil na mór-roinne a tháinig smaoineamh Leabhra Feabhra. Beidh an fhéile leabhar seo á ceiliúradh an 1 Feabhra gach bliain. Lá é le leabhair Ghaeilge a bhronnadh ar chairde nó ar ghaolta, bíodh siad i gcóngar nó i gcéin, agus le tairbhe agus taitneamh a bhaint as leabhair Ghaeilge.

Conas is féidir leatsa bheith páirteach ann?

Féile mhórchroíoch shuáilceach is ea Leabhra Feabhra agus is féidir a bheith páirteach sa traidisiún nua seo gan dua – níl le déanamh agat ach leabhar Gaeilge a cheannach agus é a bhronnadh ar dhuine an 1 Feabhra, bíodh sé ina chara leat nó ina dhuine de do mhuintir. Is féidir leat tiomnú a scríobh laistigh den leabhar freisin a chuirfidh i gcuimhne go deo don fhaighteoir gur chuimhnigh tú air nó uirthi an lá úd fadó! “Leabhra Feabhra faoi mhaise duit!” “Beannachtaí Fhéile na Leabhar ort!”

Más mian leat daoine eile a spreagadh le bheith páirteach sa traidisiún, téigh sa ghrúpa ar Facebook: Leabhra Feabhra – Lá Mór na Leabhar Gaeilge (https://www.facebook.com/groups/leabhrafeabhra/) áit is féidir leat moltaí a iarraidh nó a thabhairt. Roinn grianghraf den leabhar a fuair nó a bhronn tú, nó roinn ar Twitter é (‪#‎leabhrafeabhra‬). Ach ná stop ansin, inis do gach duine eile cad é do bharúil den leabhar a fuair tú! Agus inis dóibh faoin suíomh gréasáin seo.

Cén fáth an 1 Feabhra?

Lá mór i dtraidisiún na nGael is ea an 1 Feabhra mar is ar an lá sin a cheiliúrtar duine de phátrúin na hÉireann, Bríd, agus lá an-tábhachtach i bhféilire na gCeilteach ab ea é freisin. Tá súil againn go mbeidh an lá seo luaite le féile thábhachtach eile na nGael amach anseo – Leabhra Feabhra!

Arb eol duit go raibh baint ag Naomh Bríd leis na leabhair freisin? Bhunaigh sí teach screaptra ina cathair, agus is ann a rinneadh Leabhar Chill Dara – leabhar dathmhaisithe a ndúirt an Normannach Giraldus Cambrensis ina thaobh go raibh sé chomh hálainn dea-shaothraithe sin gur túisce a chreidfí gur ó lámha na n-aingeal é ná ó lámh an duine. Is léir mar sin go n-oireann Lá ‘le Bríde go seoigh d’fhéile ar a dtugann daoine leabhair Ghaeilge mar fhéiríní!

Saibhriú teanga í a léamh